nema priča življenja pred 35.000 leti

Potočka zijavka v gori Olševi je prvo arheološko raziskano najdišče iz stare kamene dobe (paleolitika) v Sloveniji. Raziskovalci so v njej odkrili številna okostja jamskih medvedov in drugih ledenodobnih živali.

Pred 35.000 leti pa je v Potočki zijavki svoje sledi zapustil tudi pračlovek imenovan kromanjonec. Tu je bila najdena najstarejša koščena šivanka, pa tudi številna orodja, koščene konice, koščene piščali, barvila iz železove rude (okre) in večje število kurišč.

Nova dognanja razkrivajo, da je bila Potočka zijavka svetišče kromanjonskih lovcev.

Arheološke najdbe iz Potočke zijavke hranijo v Pokrajinskem muzeju v Celju. Ob cesti pred Logarsko dolino pa je v Gostišču in muzeju Firšt na ogled tudi stalna razstava o Potočki zijavki.

Od Gostišča in muzeja Firšt do znamenitega arheološkega najdišča vodi tematska Medvedova pot. Med potjo se obiskovalcu razkrijejo številne zanimivosti.