Železna kapla

Obirske kapniške jame / zdravilišče in terme / Korška soteska / Belska kočna /

Muzej starodobnikov in kmečke opreme / Informacijski center Geoparka Karavanke / zdraviliški kraj / klimatsko zdravilišče

Logarska dolina – Solčavsko

Dva krajinska parka: Logarska dolina in Robanov kot /

Potočka zijavka / Fidova zijavka/ Šikančeva zijavka / Snežna jama v Raduhi (občina Luče) /

Solčavska tisa / Evropska destinacija odličnosti /
omrežje NATURA 2000 / Gotska cerkev Marije Snežne / Center Rinka